25 års erfarenhet spelar roll!

Att driva ett flytt- eller nyetableringsprojekt är både tidskrävande och dyrt för ett företag som samtidigt ska hinna driva sin ordinarie verksamhet.

I flyttprocessen behöver du definiera dina behov, lyssna på medarbetares önskemål, samla in kunskap och fakta, fatta beslut, samordna och tidsbestämma aktiviteter, bevaka hantverkare och leverantörer och förhandla med olika parter.

Risken finns att projektet drar ut på tiden och drivs mer sporadiskt än målmedvetet och att flyttprocessen till slut består av en massa ”lösa ändar” och nödlösningar. Det nya kontoret blir inte det lyft som det var tänkt från början.

En enda kontakt mot samtliga aktörer

Projektstegs uppgift är att vara navet mellan olika kompetenser i etableringsprojektet, vilket innebär att du bara behöver anlita en enda aktör för hela genomförandet. Projektsteg har lång erfarenhet och en inarbetad metodik som gör processen kortare, säkrare och effektivare.

Genom att anlita Projektsteg får du:

  • Ett tidsbegränsat flytt- och etableringsprojekt med tydligt startdatum och slutdatum som ger dig kontroll över kostnaderna och din tid. Du kan fokusera på att vara företagsledare.
  • Allt dokumenterat och samlat. Du vänder dig till en enda person vid kvalitets- och garantifrågor, eventuella kompletteringar och uppföljningar.
  • Cirka 500 timmar över som du kan ägna åt din verksamhet, dina medarbetare och dina kunder.
  • Ett nytt effektivt, funktionellt kontor, väl överensstämmande med företagets profil och identitet, samtidigt som det främjar företagets arbetssätt, kommunikation och utveckling.
  • En enda kontakt mot samtliga aktörer. Läs mer »
  • Översikt över lokal/kontorsmarknaden. Läs mer »
  • Bra inköpskanaler som ökar din köpkraft. Läs mer »
  • Förmånligt hyreskontrakt, mer än bara kronor och kvadratmeter. Läs mer »