Tjänster

Vare sig du planerar att flytta din verksamhet till ett nytt kontor eller att utveckla ditt befintliga, erbjuder vi oss skapa ett kontor som både motsvarar företagets ställning på marknaden, och som stödjer företagets strategier, profil och arbetssätt.

Vårt engagemang och vår kompetens stäcker sig från behovsanalys, till anpassningar, inflyttning och färdigställande samt steg och beslut däremellan.

Behovsanalys

I analysen kartläggs företagets situation, strategier, arbetssätt och affärsmässiga mål. Syftet är att få en gemensam plattform att utgå ifrån inför projektstarten och möjligheten att arbeta med ett långsiktigt perspektiv i etableringsfrågan.

Lokalstrategi

Det är ett omfattande arbete att hitta den optimala lokalen. Marknaden kan vara svår att överblicka och många frågor uppstår på vägen: Vad finns det för aktörer? Vilka är lokalalternativen? Hur förhandlar jag effektivt? Är flytt det enda alternativet? Projektsteg har erfarenheterna och systematiken.

Fastighetsstrategi

Hyreskontrakt, hyresförhandling, kontraktsförhandling m.m.
Att skriva ett på oförmånligt hyresavtal kan vara både kostsamt och påverka den dagliga verksamheten negativt under hela kontraktstiden. Det lönar sig att analysera alternativen och följa checklistan noggrant.

Projektsteg hjälper er med att

  • titta på marknadshyran nu och i framtiden för olika områden och hos olika fastigheter.
  • besluta om lämpliga kontraktstider
  • ta reda på vad som gäller vid flytt under eller efter kontraktstiden.
  • hålla koll på vem som ska betala ändringar, tillägg och anpassningar lokalen.
  • med mera, med mera.

Kontorets inredning och utrustning

”Sanningens ögonblick”

Arkitektur och kontorsplanering har blivit en allt viktigare komponent i verksamheten då det både påverkar din image och ditt företags verkningsgrad.

Ingen annanstans påverkar du dina kunders och partners kvalitetsupplevelse av ditt företag som på ditt eget kontor. Här möter och upplever kunden dig och hela din verksamhet, både förpackningen och innehållet, med alla sinnen. Tillsammans kan vi göra ditt kontor till en
riktig framgångsfaktor för din verksamhet.

Säkerhet och försäkringsfrågor

Vi arbetar fram förslag på helhetslösningar för säkerhetsrutiner och försäkringsfrågor samt ser till att allt de är klara och dokumenterade.

Byggprojektledning

Installationssamordning

Tekniska installationer

Besiktningar för upprättande av underhållsplaner

Uppföljning och service

Projektsteg är engagerad även efter etableringen, för att kunna komplettera och följa upp i olika frågor.