Ett förmånligt hyreskontrakt, mer än bara kronor per kvadratmeter

Ett förmånligt hyreskontraktAtt skriva ett på oförmånligt hyresavtal kan vara mycket kostbart under hela kontraktstiden.

Här lönar det sig att identifiera och analysera alternativen. Projektsteg bistår med kunskap och erfarenhet.

  • Vi tittar på marknadshyran nu och i framtiden för olika områden och hos olika fastigheter
  • Vi har kunskap om vilka kontraktstider som är lämpliga
  • Vi tar reda på vad som gäller vid flytt under eller efter kontraktstiden
  • Vi håller koll på vem som ska betala ändringar, tillägg och anpassningar av lokalen