Hitta den optimala lokalen

Hitta den optimala lokalenAtt hitta den optimala lokalen är ett omfattande arbete och marknaden kan vara svår att få en överblick över.

  • Vilka aktörer finns?
  • Vilka är alternativen?
  • Hur ser lokalbehoven ut på kort och lång sikt?
  • Hur ska organisationen arbeta?
  • Vilka hjälpmedel finns eller ska finnas?
  • Hur förhandlar jag effektivt?
  • Är flytt det enda alternativet osv.

Projektsteg har erfarenheterna, nätverket och systematiken.