Vår idé

Vad?

  • Projektsteg matchar rätt företag med rätt hyresvärd.
  • Vi erbjuder företag och organisationer
 sin kunskap och ett heltäckande utbud av
 tjänster inom kontorsetablering och
 arbetsplatsutformning.
  • Vi projektleder byggnationer och lokalanpassningar i samband med att nya hyresgäster med specifika krav och behov flyttar in, inklusive installationssamordning av vatten/avlopp, ventilation, IT och kraft.
  • Vi utför även okulärbesiktningar som ger fastighetsägare och förvaltare gedigna underlag för skapande av underhållsplaner för sina fastigheter. Bland annat med information om vad som ska underhållas och vid vilka tidpunkter och med vilken budget.

För vem?

  • Vi vänder oss till företag och organisationer som
 står inför omorganisation, expansion,
 nedskärning, flytt, uppsägning/förnyelse av hyreskontrakt
 och andra viktiga förändringar.
  • Bland våra kunder finns även fastighetsägare och – förvaltare samt bostadsrättsföreningar.

Hur?

  • Vårt fokus är att göra det nya kontoret till en
 betydande framgångsfaktor i varje företags
verksamhet.
  • Genom att fungera som ett nav
 mellan hyresgäst, uthyrare och kompetenser inom bygg,
 arkitektur, fastighet, ergonomi, IT och
 organisationsutveckling blir vägen dit både tids-
 och kostnadseffektiv.

Låt oss också förklara varför…