FASTighetsägare & BRF

green
Projektsteg är din strategiska resurs i samband med att en ny hyresgäst är på väg in eller när du vill marknadsföra dina lokaler.
conference-room-768441_1920
green

Projektsteg har under åren genomfört hundratals projekt i samband med företagsflyttar, kontorsanpassningar, arbetsplatsutformning och löpande anpassnings- och förbättringsåtgärder.

Vi har lärt oss att behoven och kraven på kontor och arbetsplatsernas utformning, varierar stort från företag till företag, bland annat utifrån företagets branschtillhörighet verksamhet, storlek och geografiska läge. Olika företag har olika syn på hur en arbetsplats ska utformas och utrustas för att på bästa sätt främja deras verksamheter ur olika perspektiv.

Så här hjälper vi dig:

  • Vi projektleder byggnationer och lokalanpassningar i samband med att nya hyresgäster med specifika krav och behov flyttar in, inklusive installationssamordning av vatten/avlopp, ventilation, IT, säkerhet och kraft.
  • Vi utför även okulärbesiktningar som ger fastighetsägare och förvaltare gedigna underlag för skapande av underhållsplaner sina fastigheter. Bland annat med information om vad som ska underhållas och vid vilka tidpunkter och med vilken budget.

Hur gör jag mitt nya kontor till en riktig framgångsfaktor?

Kontakta oss för att boka ett möte med oss redan idag! Helt utan kostnad.
Vi kan utlova att din tid blir väl investerad!

stefan(a)projektsteg.se

+46 70 77 77 889