Om oss

green

25 års erfarenhet spelar roll!


smiling woman business woman (1)
green

Vår idé

Vad?

Projektsteg erbjuder företag och organisationer sin kunskap och ett heltäckande utbud av projektledning inom bygg, kontorsetablering och
arbetsplatsutformning.

För vem?

Vi vänder oss till företag och organisationer som står inför omorganisation, expansion, nedskärning, flytt, uppsägning av hyreskontrakt eller andra viktiga förändringar.

Hur?

Vårt fokus är att göra det nya kontoret till en betydande framgångsfaktor i varje företags verksamhet. Genom att fungera som ett nav mellan olika kompetenser inom bygg, arkitektur, fastighet, ergonomi, IT och organisationsutveckling blir vägen dit både tids- och kostnadseffektiv.

Att driva ett förändringsprojekt är både tidskrävande och dyrt för ett företag som samtidigt ska hinna driva sin ordinarie verksamhet.

I processen behöver du definiera dina behov, lyssna på medarbetares önskemål, samla in kunskap och fakta, fatta beslut, samordna och tidsbestämma aktiviteter, bevaka hantverkare och leverantörer och förhandla med olika parter.

Risken finns att projektet drar ut på tiden och drivs mer sporadiskt än målmedvetet och att flyttprocessen till slut består av en massa ”lösa ändar” och nödlösningar. Det nya kontoret blir inte det lyft som det var tänkt från början.

green

En enda kontakt mot samtliga aktörer

Projektstegs uppgift är att vara navet mellan olika kompetenser i etableringsprojektet, vilket innebär att du bara behöver anlita en enda aktör för hela genomförandet. Projektsteg har lång erfarenhet och en inarbetad metodik som gör processen kortare, säkrare och effektivare.

Genom att anlita Projektsteg får du:

  • Ett tidsbegränsat projekt med tydligt startdatum och slutdatum som ger dig kontroll över kostnaderna och din tid. Du kan fokusera på att vara företagsledare.
  • Allt dokumenterat och samlat. Du vänder dig till en enda person vid kvalitets- och garantifrågor, eventuella kompletteringar och uppföljningar.
  • Ett nytt effektivt, funktionellt kontor, väl överensstämmande med företagets profil och identitet, samtidigt som det främjar företagets arbetssätt, kommunikation och utveckling.

Hur gör jag mitt nya kontor till en riktig framgångsfaktor?

Kontakta oss för att boka ett möte med oss redan idag! Helt utan kostnad.
Vi kan utlova att din tid blir väl investerad!

stefan(a)projektsteg.se

+46 70 77 77 889