Tjänster

green

Vårt engagemang och vår kompetens stäcker sig från behovsanalys, till anpassningar, inflyttning och färdigställande samt steg och beslut däremellan.

meeting laywer business
green

Vare sig du planerar att flytta din verksamhet till ett nytt kontor eller att utveckla ditt befintliga, erbjuder vi oss skapa ett kontor som både motsvarar företagets ställning på marknaden, och som stödjer företagets strategier, profil och arbetssätt.

Fastighetsstrategi
Hyreskontrakt, hyresförhandling, kontraktsförhandling m.m. Att skriva ett på oförmånligt hyresavtal kan vara både kostsamt och påverka den dagliga verksamheten negativt under hela kontraktstiden. Det lönar sig att analysera alternativen och följa checklistan noggrant.

Projektsteg hjälper er bland annat med att:
 • titta på marknadshyran nu och i framtiden för olika områden och hos olika fastigheter.
 • besluta om lämpliga kontraktstider
 • ta reda på vad som gäller vid flytt under eller efter kontraktstiden.
 • hålla koll på vem som ska betala ändringar, tillägg och anpassningar lokalen.
Säkerhet & Försäkringsfrågor

Vi arbetar fram förslag på helhetslösningar för säkerhetsrutiner och försäkringsfrågor samt ser till att allt de är klara och dokumenterade.

 • Byggprojektledning
 • Installationssamordning
 • Tekniska installationer
 • Besiktningar för upprättande av underhållsplaner
Lokalstrategi

Det är ett omfattande arbete att hitta den optimala lokalen. Marknaden kan vara svår att överblicka och många frågor uppstår på vägen: Vad finns det för aktörer? Vilka är lokalalternativen? Hur förhandlar jag effektivt? Är flytt det enda alternativet? Projektsteg har erfarenheterna och systematiken.

Inredning & Utrustning

Arkitektur och kontorsplanering har blivit en allt viktigare komponent i verksamheten då det både påverkar din image och ditt företags verkningsgrad.

Ingen annanstans påverkar du dina kunders och partners kvalitetsupplevelse av ditt företag som på ditt eget kontor. Här möter och upplever kunden dig och hela din verksamhet, både förpackningen och innehållet, med alla sinnen. Tillsammans kan vi göra ditt kontor till en riktig framgångsfaktor för din verksamhet.

Uppföljning & Service

Projektsteg är engagerad även efter etableringen, för att kunna komplettera och följa upp i olika frågor.

Vi hjälper er bland annat med att...

...hitta den optimala lokalen

Att hitta den optimala lokalen är ett omfattande arbete och marknaden kan vara svår att få en överblick över.

 • Vilka aktörer finns?
 • Vilka är alternativen?
 • Hur ser lokalbehoven ut på kort och lång sikt?
 • Hur ska organisationen arbeta?
 • Vilka hjälpmedel finns eller ska finnas?
 • Hur förhandlar jag effektivt?
 • Är flytt det enda alternativet osv.

Projektsteg har erfarenheterna, nätverket och systematiken.

...hålla kostnaderna nere

30 års nästan daglig kontakt och affärsutbyten med leverantörer leder både till effektiva samarbeten och betydande inköpsvolymer. Detta leder i sin tur till bra avtal och kostnadsbesparingar i flera led. För dig innebär detta möjligheter att hålla ner dina kostnader för inköp av tjänster, utrustning, möbler och inredningsdetaljer.

Effektivt genomförande sparar tid och pengar

Genom god planering av projekten kan underleverantörer samordnas så att väntetider och missförstånd minimeras. Underleverantörer kan räkna med att projekten flyter på som de ska, och kan därför kalkylera med snabbare genomförande och mindre väntetider.

Vår planering och systematik och våra affärskontakter skapar stora fördelar både för dig och för våra leverantörer. Effekten är att du får mer för pengarna och du får ut mer av ditt kontor och dina medarbetare.

...erbjuda ett förmånligt hyreskontrakt, mer än bara kronor per kvadratmeter

Att skriva på ett oförmånligt hyresavtal kan vara mycket kostbart under hela kontraktstiden.

Här lönar det sig att identifiera och analysera alternativen. Projektsteg bistår med kunskap och erfarenhet.

 • Vi tittar på marknadshyran nu och i framtiden för olika områden och hos olika fastigheter
 • Vi har kunskap om vilka kontraktstider som är lämpliga
 • Vi tar reda på vad som gäller vid flytt under eller efter kontraktstiden
 • Vi håller koll på vem som ska betala ändringar, tillägg och anpassningar av lokalen

Hur gör jag mitt nya kontor till en riktig framgångsfaktor?

Kontakta oss för att boka ett möte med oss redan idag! Helt utan kostnad.
Vi kan utlova att din tid blir väl investerad!

stefan(a)projektsteg.se

+46 70 77 77 889